Radio24Syv er ikke alene om, at ville sende landsdækkende taleradio på DAB.

Fredag udløb fristen for ansøbgninger til den nye DAB-radiokanal.

Radio- og tv-nævnet oplyser, at man har modtaget tre ansøgninger til den nye DAB-radiokanal.

PeopleGroup Five A/S, som er et konsortium bestående af PeopleGroup A/S, Copenhagen Blue ApS, Mila ApS, Michael Simpson Bertelsen og Mads Johan Brügger Cortzen. PeopleGroup Five A/S vil fortsætte radiokanalen ”Radio24syv”.

Nævnet har også modtaget ansøgning fra Kulturradio Danmark A/S, som er et konsortium bestående af KLINKBY HOLDING ApS, RADIO MAX DANMARK ApS, OUR MEDIA ApS, Foreningen Radio Limfjord og RADIO DIABLO ApS. Kulturradio Danmark A/S vil drive radiokanalen ”LOUD”. 

Folkene bag TV-kanalen DK4 har også sendt en ansøgning afsted på vegne af dk4 – Radio ApS, som ønsker at drive radiokanalen “dk4 – Radio”.

Radio- og tv-nævnet skal nu vurdere, om de konditionsmæssige krav er opfyldt. Og så vil den endelige afgørelse blive truffet den 22. oktober og vinderen af udbuddet vil blive offentliggjort.

Billede af Ron Porter fra Pixabay