Der var en række kvalificerede danske og internationale ansøgere til stillingen som direktør hos Odin Teatret / Nordisk Teaterlaboratorium. Nu har bestyrelsen udpeget den nye direktør.

Odin Teatret i Holstebro har siden 1960’erne udgjort et helt unikt, lokalt forankret og verdensvendt miljø for udviklingen af en moderne teaterkultur i Danmark. I 1966 blev truppen af byrådet i Holstebro inviteret til byen, der var og er en af de kulturelt set mest fremsynede kommuner i landet. Teatret og hele miljøet omkring det udgør således en af de længst eksisterende og stærkeste teaterinstitutioner i Danmark, samtidig med at det er det mest kendte og anerkendte danske teater ude i verden.

Teatrets traditioner og virkelyst er i dag i drift med samme styrke som altid. Gennem de seneste år har teatret taget en række nye kunstneriske og kulturelle initiativer, der styrker dets kerneværdier og dets rolle som mediator mellem det lokale og det globale. Også på de indre organisatoriske linjer har Nordisk Teaterlaboratorium / Odin Teatret skabt fornyelse. Det gælder fx bestyrelsen, som nu består af bl.a. Louise Ejgod Hansen, forskningsleder ved Center for Kulturevaluering, Aarhus Universitet, Karoline H. Larsen, billed- og installationskunstner, og Peter Christensen Teilmann, direktør for Teatermuseet i Hofteatret. Samtidig har teatret styrket den gode relation til Holstebro Kommune ved at få Lene Dybdal, formand for Kultur- og Fritidsudvalget med i bestyrelsen.

Som et led i fremtidssikringen af teatret, har bestyrelsen gennemført et nøje planlagt ansøgningsforløb. Valget faldt på Per Kap Bech Jensen som ny direktør, udvalgt blandt en række kvalificerede danske og internationale ansøgere.

Per Kap Bech Jensen er 38 år og har flere års erfaringer som udvikler og leder af teater- og kulturprojekter. Han har de seneste år fungeret som administrator og projektudvikler på Nordisk Teaterlaboratorium / Odin Teatret. Han tiltræder stillingen som direktør 1. januar

2021, men vil allerede nu intensivere samarbejdet med Julia Varley fra Odin Teatrets ensemble som kunstnerisk koordinator om at styrke og forny teatrets virke. Desuden vil han i tæt samarbejde med bestyrelsen stabilisere og udvikle økonomien og organisationen. Alt sammen for at bringe institutionens levende traditioner og værdier med ind i de kommende år.

Odin Teatrets stifter Eugenio Barba vil fortsat være tilknyttet Nordisk Teaterlaboratorium / Odin Teatret som instruktør og kunstnerisk ansvarlig for de Odin Teatret-forestillinger, der er i repertoiret.

Foto: Tommy Bay